Ford. Feel the difference

Ak máte problémy s prehrávaním videa, kliknite sem

Prehľad – Školenie operátora tiesňovej linky

Núdzová pomoc je inovačná funkcia systému SYNC®, ktorá využíva pripojený mobilný telefón spárovaný pomocou rozhrania Bluetooth a pomáha posádke vozidla zavolať po havárii vozidla priamo na miestnu stanicu tiesňovej linky 112.
Spoločnosť Ford Motor Company pripravila komplexný vzdelávací balíček, ktorý má pomôcť operátorovi spoľahlivo a profesionálne riešiť volania núdzovej pomoci systému SYNC®.

Čo tieto webové stránky obsahujú

Účelom webových stránok je poskytnúť operátorom informácie o systéme SYNC® s núdzovou pomocou. Nájdete tu inštruktážne video, stručnú referenčnú príručku, často kladené otázky a referenčné informácie na stiahnutie.

Vzdelávanie s cieľom pomáhať zachraňovať životy

Všetky operačné strediská linky tiesňového volania 112 nabádame, aby odovzdávali informácie z webových stránok školiteľom a operátorom, aby im tak pomohli pripraviť sa na prípadné tiesňové volania zo systému SYNC® a aby zapracovali tieto informácie do školenia všetkých nových operátorov. Keďže očakávame, že počet používateľov systému SYNC® bude v Európe v priebehu nasledujúcich rokov rýchlo narastať, je možné, že vaše operačné stredisko prijme tiesňové volanie zo systému SYNC®.

Spoločnosť Ford Motor Company bude aj naďalej spolupracovať s pracovníkmi záchrannej služby a pomáhať pri vzdelávaní pracovníkov operačných stredísk tiesňového volania linky 112 a pracovníkov iných záchranných služieb o núdzovej pomoci.

Ďakujem vám a dúfam, že tieto webové stránky budú pre vás prínosné ako vzdelávací nástroj, ktorý vám pomôže efektívne spracovať tiesňové volania zo systému SYNC®.

S úctou
Ford
Doug VanDagens,
Globálny riaditeľ pre služby prepojenia
Ford Motor Company
SYNC® je v aute zabudovaný hlasom ovládaný plne integrovaný zábavný a komunikačný systém, ktorý umožňuje vodičom vozidiel značky Ford ovládať mobilné telefóny s rozhraním Bluetooth® a virtuálne akékoľvek digitálne médiá jednoduchými intuitívnymi príkazmi. Viac informácií o systéme SYNC® a ukážkové videá nájdete na stránke www.ford.sk
Núdzová pomoc sa spustí po aktivácii airbagov alebo po uzatvorení palivového čerpadla (čo môže byť spôsobené zadným nárazom). Úlohou tejto pokrokovej technológie zabudovanej vo vozidle je:
  • informovať operátorov, že došlo k nehode a poskytnúť im súradnice GPS;
  • umožniť operátorom hovoriť priamo s posádkou vozidla;
  • pomôcť vodičovi čo najrýchlejšie zohnať potrebnú pomoc, keď bolo jeho vozidlo účastníkom dopravnej nehody;
  • čo najrýchlejšie zavolať z havarovaného vozidla.
Hlavné výhody:
  • Núdzová pomoc je vyvinutá tak, aby bolo jej používanie čo najjednoduchšie. Po jej úvodnom nastavení sa mobilný telefón vodiča automaticky spojí so systémom SYNC® pri každom vstupe do vozidla.
  • V prípade nehody je dôležitá každá sekunda. Preto núdzová pomoc nevyužíva na telefonáty tretie strany: namiesto toho spojí posádku vozidla priamo s tiesňovou linkou 112.
  • Technológia systému SYNC® poskytne operátorom verbálne informácie o nehode vrátane GPS súradníc, ak je to možné.
  • Núdzová pomoc sa spustí len v prípade aktivácie airbagov alebo núdzového uzatvorenia palivového čerpadla (čo môže byť spôsobené zadným nárazom). Vozidlo nie je vybavené tlačidlom na manuálnu aktiváciu núdzovej asistencie, čo vylučuje možnosť neželaných volaní.
  • Núdzová pomoc je pre vozidlo doživotne dostupná a bezplatná, dokonca aj pre jeho ďalších majiteľov. Nejde o predplatenú službu, keďže využíva existujúci mobilný telefón vodiča pripojený cez rozhranie Bluetooth®, preto si vlastníci vozidla nemusia lámať hlavu nad zmluvou alebo mesačnými poplatkami (ani sa nemusia báť, že si službu zabudnú predĺžiť).
Nájdete tu krátke inštruktážne video pre operátorov a ďalšie užitočné videá o systéme SYNC® a núdzovej pomoci. K dispozícii sú tiež často kladené otázky a obsah na stiahnutie, ako stručná referenčná príručka v časti Užitočné zdroje. Pre podrobný postup, ako vybavovať volanie núdzovej pomoci, kliknite dolu.

Vybavovanie volania núdzovej pomoci