Ford. Feel the difference

Ако имате проблема са репродукцијом видео клипа кликните овде

Pregled - Obuka primalaca poziva pomoći u hitnim slučajevima

Pomoć u hitnim slučajevima je inovativna funkcija SYNC® sistema koja koristi povezan mobilni telefon uparen preko Bluetooth veze i omogućava putnicima u vozilu da upute direktan poziv lokalnom Komunikacionom centru sa broja 112 nakon udesa.

Kompanija Ford Motor Company je pripremila sveobuhvatan paket obuke da bi pomogla primaocima poziva da se na pouzdan i profesionalan način javljaju na pozive uspostavljene putem pomoći u hitnim slučajevima SYNC® sistema.

Šta je obuhvaćeno ovim veb-sajtom

Ovaj veb-sajt je osmišljen da primaocima poziva obezbedi informacije o SYNC® sistemu sa funkcijom pomoći u hitnim slučajevima. Pronaći ćete video obuku za primaoce poziva, Kratak referentni vodič, Najčešće postavljena pitanja i referentne informacije koje možete da preuzmete.

Obrazovanje kao doprinos spasavanju života

Svaki Operativno-komunikacioni centar sa broja 112 se podstiče da deli informacije na veb-sajtu sa instruktorima i primaocima poziva da bi im pomogao da se pripreme za moguće pozive uspostavljene putem pomoći u hitnim slučajevima SYNC® sistema i da uvrste ove informacije u sve nove obuke namenjene primaocima poziva. Budući da se očekuje da tokom sledećih godina broj korisnika SYNC® sistema u Evropi ubrzano raste, postoji mogućnost da će vaš Komunikacioni centar moći da prima pozive uspostavljene putem pomoći u hitnim slučajevima SYNC® sistema.

Kompanija Ford Motor Company će nastaviti da radi sa profesionalcima za hitne pozive da bi pomogla da se Komunikacioni centri sa broja 112 i drugi profesionalci iz oblasti bezbednosti obuče o načinu rada pomoći u hitnim slučajevima.

Zahvaljujemo vam i nadamo se da će ovaj veb-sajt za vas biti korisna edukativna alatka i da će vam pomoći da delotvorno obrađujete pozive uspostavljene putem pomoći u hitnim slučajevima SYNC® sistema.

S poštovanjem,

Ford
Dag VanDagens,
Globalni Direktor povezanih usluga
Ford Motor Company
SYNC® sistem je potpuno integrisani sistem namenjen zabavi i komunikaciji koji je ugrađen u automobil. Aktivira se glasom i omogućava vozačima Ford vozila da kontrolišu mobilne telefone sa omogućenom Bluetooth® vezom i praktično sve digitalne medijske uređaje pomoću jednostavnih, intuitivnih glasovnih komandi. Više informacija o SYNC® sistemu i demonstrativne video zapise potražite na http://ford.rs/.
Pomoć u hitnim slučajevima se pokreće aktivacijom vazdušnog jastuka ili stanjem isključene pumpe za gorivo (što može da bude izazvano udarom sa zadnje strane). Ova napredna tehnologija, ugrađena u automobil, osmišljena je da:
  • Pruži primaocima poziva informacije da je došlo do udesa, kao i GPS lokaciju vozila
  • Omogući da primaoci poziva direktno razgovaraju sa putnicima u vozilu
  • Omogući vozačima da dobiju pomoć koja im je potrebna što je brže moguće – kada je njihovo vozilo učestvovalo u saobraćajnoj nesreći na putu
  • Omogući proces obrade poziva iz tih vozila što je brže moguće
Glavne prednosti:
  • Pomoć u hitnim slučajevima je osmišljena da bude jednostavna za korišćenje. Posle početnog podešavanja, mobilni telefon vozača će se automatski povezati sa SYNC® sistemom svaki put kada vozač uđe u vozilo.
  • Nakon saobraćajne nesreće, svaka sekunda je važna. Zato se funkcijom pomoći u hitnim slučajevima izbegava angažovanje trećih lica za obradu poziva: umesto toga, putnici u vozilu se povezuju direktno sa brojem 112.
  • Tehnologija koja stoji iza SYNC® sistema pruža primaocima poziva govorne informacije o detaljima udesa uključujući i GPS informaciju iz vozila ako je dostupna.
  • Pomoć u hitnim slučajevima se aktivira samo kada se vazdušni jastuk naduva ili dođe do hitnog isključivanja pumpe za gorivo (što se može aktivirati u sudarima sa zadnje strane). Vozilo nije opremljeno dugmetom za ručno aktiviranje pomoći u hitnim slučajevima, čime je otklonjena mogućnost slučajnog primanja neželjenih poziva.
  • Pomoć u hitnim slučajevima je dostupna i besplatna tokom celog veka vozila, čak i naknadnim vlasnicima. Za uslugu nije potrebna pretplata jer ona koristi umreženi mobilni telefon putnika sa aktivnom Bluetooth® vezom, tako da nema ugovora ili mesečnih naknada o kojima vlasnici vozila moraju da brinu (ili zaborave da ih obnove).
Pronaći ćete kratak video za obuku primalaca poziva i druge korisne video zapise o pomoći u hitnim slučajevima SYNC® sistema. Takođe su obezbeđena i najčešće postavljena pitanja i sadržaj za preuzimanje kao što je Kratak referentni vodič u okviru odeljka „Korisni resursi". Za opis svakog pojedinačnog koraka obrade poziva uspostavljenog putem pomoći u hitnim slučajevima, kliknite u nastavku.

Obrada poziva uspostavljenog putem pomoći u hitnim slučajevima