Ford. Feel the difference

Hvis du opplever problemer med å spille videoen, klikker du her.

Oversikt - Kurs for mottakere av Nødassistanse-anrop

Nødassistanse er en innovativ SYNC®-funksjon som bruker en Bluetooth-paret og tilkoblet mobiltelefon for å hjelpe personer i en bil som har vært utsatt for en ulykke til å foreta et direkte anrop til en lokal 112 nødmeldingstjeneste.
Ford Motor Company har utarbeidet en omfattende opplæringspakke for å hjelpe anropsmottakere til å kunne besvare på SYNC® Nødassistanseanrop på en tillitsskapende og profesjonell måte.

Hva er inkludert i dette nettstedet

Dette nettstedet er utformet for å gi anropsmottakere informasjon om SYNC® med Nødassistanse. Du vil finne en opplæringsvideo for anropsmottakere, Hurtigreferanseguide, Ofte stilte spørsmål (FAQ) og nedlastbar referanseinformasjon.

Opplæring for å redde liv

Alle 112 nødmeldingssentraler oppfordres til å dele nettstedinformasjonen med instruktører og anropsmottakere for å forberede dem på potensielle SYNC® Nødassistanse-anrop og for å inkludere denne informasjonen i opplæringen til alle nye anropstakere. Siden antall SYNC®-brukere forventes å stige raskt i Europa i de kommende årene er det mulighet at din nødmeldingssentral kan komme til å motta SYNC® Nødassistanse-anrop.

Ford Motor Company vil fortsette å arbeide sammen med representanter for redningstjenestene for å bidra til å utdanne ansatte ved 112 nødmeldingssentraler og andre deler av den offentlige og private redningstjenesten om SYNC Nødassistanse.

Takk for oppmerksomheten så langt, og jeg håper du finner opplæringsnettstedet verdifullt som et opplæringsverktøy som vil hjelpe deg til effektivt å ta deg av eventuelle SYNC® Nødassistanseanrop.

Med vennlig hilsen,
Ford
Doug VanDagens,
Global direktør for tilkoblede tjenester
Ford Motor Company
SYNC® er et bilmontert stemmeaktivert, fullt ut integrert underholdnings- og kommunikasjonssystem som gjør det mulig for en Ford-sjåfør å kontrollere Bluetooth®-aktiverte mobiltelefoner og praktisk talt ethvert digitalt media med enkle, intuitive stemmekommandoer. For mer informasjon om SYNC® og demonstrasjonsvideo, besøk www.ford.co.uk
Nødassistanse aktiveres etter utløsning av en kollisjonspute eller avstengning av en drivstoffpumpe (som kan skje som følge av sammenstøt bakfra). Denne avanserte bilbaserte teknologien er utformet for å:
  • Gi anropsmottakeren informasjon om at det har skjedd en trafikkulykke og kjøretøyets GPS-posisjon
  • Gjøre det mulig for anropsmottakeren å snakke direkte med den/de som er i bilen
  • Hjelpe sjåføren til å få den assistansen som behøves så raskt som mulig – når vedkommendes kjøretøy har vært involvert i en trafikkulykke
  • Gjøre prosessen med å håndtere anrop fra kjøretøyet så rask som mulig
Nøkkelfordeler:
  • Nødassistanse er utformet for å være enkel å bruke. Etter den første konfigureringen vil sjåførens mobiltelefon automatisk koble seg opp mot SYNC® hver gang vedkommende setter seg inn i bilen og har med seg den parede mobiltelefonen.
  • Etter en ulykke teller hvert eneste sekund. Det er årsaken til at Nødassistanse unngår å bruke tredjeparter for håndtering av anrop: I stedet kobles bilen direkte til en 112 nødmeldingssentral.
  • Teknologien bak SYNC® gir anropsmottakeren verbal informasjon om at det har skjedd en trafikkulykke og hvor ulykken har funnet sted dersom kjøretøyets GPS er tilgjengelig.
  • Nødassistanse utløses bare dersom en kollisjonspute løses ut eller når en drivstoffpumpe slås av (som kan skje ved et sammenstøt bakfra). Kjøretøyet er ikke utstyrt med en trykknapp for manuell aktivering av Nødassistanse - noe som blant annet eliminerer muligheten for at det sendes ut unødvendige anrop.
  • Nødassistanse er tilgjengelig gjennom hele bilens levetid, også for påfølgende eiere etter førstegangsregistrering. Det er ikke en abonnementbasert tjeneste siden den bruker eierens Bluetooth®-parede og -tilkoblede mobiltelefon, så det er ingen kontrakt eller månedlig avgift eieren skal bekymre seg for (eller kan glemme å fornye).
Du vil finne en kort video for anropsmottaker og andre nyttige videoer om SYNC® og Nødassistanse. Også tilgjengelig er ofte stilte spørsmål (FAQ) og nedlastbart innhold som hurtigreferanseguide under nyttige ressurser. For en trinn-for-trinn beskrivelse av hvordan et Nødassistanse-anrop skal behandles, klikk nedenfor.

Håndtering av et Nødassistanseanrop