Ford. Feel the difference
Často kladené dotazy
Uvádíme odpovědi na některé nejběžnější dotazy týkající se služby Nouzová asistence. Vycházejí ze zkušeností operátorů při řešení skutečných hovorů a zpětné vazby od pracovníků záchranných složek, takže vám poskytnou relevantní a praktické informace.
Co je to SYNC®?

SYNC® je plně integrovaný palubní zábavní a komunikační systém ovladatelný hlasem, který umožňuje řidičům vozů Ford ovládat mobilní telefony připojené přes Bluetooth, stejně jako digitální hudební přehrávače. SYNC® se po úvodní jednorázové aktivaci propojí s mobilním telefonem řidiče, jenž za pomoci palubního mikrofonu či audio systému může zadávat hlasové povely. SYNC® je vícejazyčná platforma navržená tak, aby mohla komunikovat a přijímat povely ve velkém množství jazyků.
Co je služba Nouzová asistence?

Nouzová asistence je softwarová služba platformy SYNC®, jež v případě autonehody sama vytočí pomocí mobilního telefonu majitele vozu propojeného přes Bluetooth tísňovou linku 112. Aktivuje se při vystřelení airbagu nebo nouzovém odpojení přívodu paliva (to může být zapříčiněno nárazem zezadu). Nouzová asistence vybere nejvhodnější jazyk pro komunikaci s tísňovou linkou na základě polohy vozidla při nehodě.

Jak funguje služba Nouzová asistence?

Služba SYNC® Nouzová asistence umožní posádce vozu přímo navázat hovor s tísňovou linkou 112. Při vystřelení airbagu nebo nouzovém odpojení přívodu paliva (to může být zapříčiněno nárazem zezadu) informuje SYNC®  v předvoleném jazyce posádku, že spojuje hovor na tísňovou linku, a sdělí, jak je možné hovor případně ukončit. Systém SYNC®  čeká přibližně 10 sekund, během nichž může posádka hovor zrušit, a poté vytočí tísňovou linku pomocí mobilního telefonu připojeného přes Bluetooth. Hovor je běžný bezdrátový telefonát přímo na linku 112. Po spojení upozorní SYNC® dispečera tísňové linky, že se udála nehoda, a slovně poskytne souřadnice havarovaného vozidla. Vzkaz na tísňovou linku je v jazyce, který systém vzhledem k poloze vozidla vyhodnotí jako nejvhodnější. Po sdělení základních informací spojí SYNC® dispečera s posádkou vozu a umožní handsfree komunikaci mezi operátorem linky a pasažéry automobilu. Pracovník tísňové linky zhodnotí situaci a poskytne potřebnou pomoc.

Čím je služba SYNC® Nouzová asistence jedinečná?

Služba SYNC® Nouzová asistence umožní posádce havarovaného vozu handsfree bezdrátový hovor prostřednictvím jejich mobilního telefonu na tísňovou linku. Posádka je spojena přímo s nejbližším centrem linky 112 bez zdržení, které by bylo způsobeno spojováním hovoru přes třetí stranu. SYNC® Nouzová asistence je díky jazykové vybavenosti systému SYNC® skutečně jedinečný: Služba Nouzová asistence komunikuje s pasažéry v jimi předvoleném jazyce a jazyk pro vzkaz tísňové lince (často v jiném jazyce) určí na základě polohy vozu. Nouzová asistence tak může zprostředkovat základní překlad a pomůže i osobám neslyšícím či v bezvědomí.

Kdy mohou centra tísňového volání očekávat první hovory z automobilů vybavených systémem SYNC®?

Očekáváme přibývání množství vozů vybavených službou Nouzová asistence po jejím spuštění koncem roku 2012 a s tím související postupné zvyšování počtu hovorů pomocí této služby.                       
 
Má služba Nouzová asistence manuální tlačítko „SOS“?
 
Zatím nikoli. Máme za to, že to by vedlo k nechtěným zatěžujícím „testovacím“ hovorům na tísňové linky. Vyvinuli jsme systém tak, aby se falešná volání o pomoc minimalizovala. Uživatel může pochopitelně vytočit linku 112 i manuálně stisknutím tlačítka SYNC® a hlasovým povelem "Volat 112".

Je SYNC/Nouzová asistence kompatibilní se všemi typy mobilních telefonů?

SYNC® se propojuje s telefonem pomocí Bluetooth®. Naprostá většina mobilních telefonů prodávaných v Evropě podporuje připojení přes Bluetooth.

Jak zajistí společnost Ford Motor Company, aby služba Nouzová asistence zbytečně nezatěžovala centra tísňového volání či dalších záchranných složek a zvýšila obecnou bezpečnost?

Společnost Ford Motor Company spolupracuje a hodlá spolupracovat s veřejnými bezpečnostními organizacemi po celé Evropě na tom, aby služba Nouzová asistence splňovala požadavky center tísňového volání a široké veřejnosti. Ford také vytvořil několikajazyčnou verzi těchto vzdělávacích stránek pro dispečery tísňových linek. Systém je navržen tak, aby se nemohl aktivovat nechtěně, a společnost Ford si je jistá, že systém se spustí pouze při skutečném ohrožení posádky vozidla a že komunikace proběhne v krátkém čase a vyhovujícím způsobem.

Může se při obzvláště těžké nehodě systém zničit či deaktivovat?

Autonehody jsou velmi nepředvídatelné události. Aby mohl systém využít elektronický systém vozu (včetně baterie), signál mobilního operátora a mobilní telefon propojený přes Bluetooth, vše uvedené musí být funkční. Mobilní telefon musí být zapnutý a schopný uskutečnit hovor, mít zapnutý Bluetooth a být spárovaný se systémem SYNC® a musí se nacházet uvnitř nebo v těsné blízkosti vozidla. V závislosti na závažnosti nehody mohou být telefon nebo systémy vozidla poničeny natolik, že služba Nouzová asistence nebude schopna vytočit tísňovou linku 112. V případě, že je mobilní telefon funkční, ale služba Nouzová asistence přesto nedokáže navázat hovor, posádka může vytočit 112 ručně na jakémkoli mobilním telefonu. Je-li systém SYNC® odpojen, nebude ovlivňovat snahu cestujícího použít mobilní telefon, stejně jako v případě použití funkce systému SYNC® pro běžné použití mobilního telefonu.

Jak se služba Nouzová asistence liší od zabudovaných systémů? Není větší šance, že zabudovaný systém „přežije“ nehodu?
Služba Nouzová asistence k tísňovému hovoru využívá osobní mobilní telefon řidiče, nikoliv telefonní zařízení zabudované ve vozidle. Všechny konkurenční systémy mají různá omezení a jsou závislé na funkčnosti daných součástí po nehodě. Pomocí služby Nouzová asistence řeší Ford jednu z největších nevýhod zabudovaných systémů – její využití nevyžaduje registraci ani poplatky. Společnost Ford poskytuje službu Nouzová asistence bezplatně po celou dobu životnosti vozu. Společnost Ford klade důraz na to, aby její systémy fungovaly důkladně. Pokud se připojený telefon těsně před nehodou odpojí, SYNC® se k němu pokusí znovu připojit. Pokud je i přesto spojení nedostupné, SYNC® se pokusí spojit s telefonem jiného cestujícího (pokud telefony byly v minulosti spárovány se systémem ve voze). Jednou z výhod systému založeného na mobilních telefonech je, že cestující může z vozu vystoupit a přesto zůstat ve spojení s tísňovou linkou.
Jak se liší hovor od běžného mobilního volání na tísňovou linku?
 
Služba SYNC® Nouzová asistence poskytne pomocí úvodního vzkazu základní informace o nehodě včetně GPS polohy automobilu a až poté spojí posádku vozu s dispečerem. Z technického hlediska je hovor na tísňovou linku stejný jako všechny ostatní, takže dispečeři center tísňového volání mají všechny obvyklé prostředky k určení polohy volajícího a možnost zavolat zpět.

Čím se asistovaná služba jako Nouzová asistence liší od automatického vytáčení?

Služba Nouzová asistence umožní cestujícím z vozu zatelefonovat na linku 112 a dá jim deset sekund na to, aby hovor zrušili, než se uskuteční. Služba Nouzová asistence je automaticky nainstalována v módu VYPNUTO. Zapnout ji musí až uživatel vozu, jehož telefon je spárován se systémem SYNC®. Protože možnost zrušit hovor mají všichni cestující ve voze a navíc lze předem službu Nouzová asistence zapnout či vypnout, je uskutečnění hovoru na tísňovou linku záměrným činem posádky havarovaného vozidla.

Může být tísňové volání uskutečněno omylem?

Systém se spustí pouze tehdy, když má jeho uživatel zapnutý telefon a vůz se stane účastníkem automobilové nehody. Existuje tedy jen malá šance, že by se uskutečnil nezamýšlený hovor. Společnost Ford klade velký důraz na konstrukci airbagů a nastavení odpojení přívodu paliva, aby zabránila nechtěné aktivaci služby. Ze všech systémů vozů společnosti Ford Motor Company jsou právě tyto nejspolehlivější. Služba Nouzová asistence je navíc v továrním nastavení automaticky nainstalována v módu VYPNUTO, takže není možné, aby se uskutečnil hovor ještě před tím, než si zákazník vůz zakoupí a seznámí se s okolnostmi, za kterých se služba aktivuje. Před každým vytočením linky 112 má řidič 10 sekund na to, aby hovor zrušil. Společnost Ford věří, že služba Nouzová asistence přinese významné zlepšení bezpečnosti cestujících bez zbytečného zatížení center tísňového volání.

Nachází-li se ve voze více než jeden dříve spárovaný telefon, nehrozí, že se vytočí více tísňových hovorů?

Ne. Služba Nouzová asistence se pokusí vytočit linku 112 pomocí telefonu, který je aktuálně připojený přes Bluetooth k systému SYNC®. Není-li tento telefon dostupný, až tehdy se SYNC®  pokusí spojit s některým z dříve spárovaných telefonů. Systém SYNC® může být připojen vždy pouze k jednomu telefonu a zavolat z něj na linku 112 dokáže až po připojení.
Na základě čeho vybere SYNC® jazyk tísňového vzkazu?

Služba SYNC® Nouzová asistence zjistí pomocí palubní GPS navigace a z informace o vysílači mobilního signálu z telefonu řidiče, kde přesně v Evropě se nehoda udála. Podle polohy vybere SYNC®  nejvhodnější možný jazyk úvodního vzkazu.

Komunikuje  SYNC®  s posádkou vozu a dispečerem tísňové linky ve stejném jazyce?

Nikoliv nezbytně. Systém SYNC® je pro komunikaci s uživatelem vozu přednastaven v několika jazycích a pro vzkaz na tísňovou linku je vybaven ještě širším spektrem řečí. Osoba cestující do zahraničí tedy může pomocí této služby kontaktovat tísňovou linku v cizím jazyce.

Co když se autonehoda stane v těsné blízkosti státní hranice?

Služba SYNC® Nouzová asistence zjistí pomocí palubní GPS navigace a z informace o vysílači mobilního signálu z telefonu řidiče, kde přesně v Evropě se nehoda udála, a dokáže tak vybrat nejvhodnější jazyk i blízko hranic. Rozhodující pro konečný výběr je síť mobilního operátora, k níž je v okamžiku nehody připojen propojený telefon.
Podporuje Ford projekt eCall, jenž prosazuje vybavení vozidel systémy založenými na lince E112?

Společnost Ford podporuje projekt eCall představený Evropskou komisí, neboť významně pomáhá motoristům, kteří se kdekoli v Evropě stanou účastníky dopravní nehody. Společnost Ford jako člen ACEA (Asociace evropských výrobců automobilů) podepsala v roce 2004 memorandum Evropské komise o implementace eCall. Od té doby se plně zapojujeme v evropské debatě o systému eCall.

Infrastruktura však bohužel zatím neumožňuje přenos minimálního množství dat, které má služba eCall přenášet. Věříme tedy, že služba SYNC® Nouzová asistence je tou pravou technologií, jež pomůže velkému počtu dnešních motoristů. Vzhledem k tomu, že SYNC® přenáší informace hlasem, centra tísňového volání nepotřebují žádné systémové aktualizace.

Co je to eCall a je služba Nouzová asistence její verzí pro vozy značky Ford?

eCall funguje na lince E112 a je to projekt Evropské komise na pomoc motoristům, kteří se kdekoli v Evropě stanou účastníky dopravní nehody. Jeho základem je speciální systém nainstalovaný ve voze, který bezdrátově odešle souřadnice GPS místním záchranným složkám. Zatím však nebyly dohodnuty veškeré požadavky služby a současná infrastruktura zatím nedokáže zajistit takový přenos dat. Pro přijímání vzkazů pomocí této služby budou centra tísňového volání potřebovat technologické úpravy.

Služba SYNC® Nouzová asistence používá stejný princip jako eCall v tom smyslu, že vytáčí přímo linku 112 bez nutnosti přepojení přes jiné telefonické centrum a s využitím existující záchranné infrastruktury. Služba SYNC Nouzová asistence doručí základní informace, že se stala dopravní nehoda, a poskytne přesnou polohu vozidla. Rozdíl mezi těmito dvěma službami je, že SYNC Nouzová asistence se může spojit s většinou dnešních center tísňového volání bez nutnosti drahých úprav infrastruktury.
 
SYNC® je pružná platforma a v budoucnu ji bude možné aktualizovat, aby splňovala veškeré požadavky služby eCall, jakmile budou známy. Systém SYNC® už nyní dokáže přenášet data z automobilu přes mobilní telefon.

Bude služba Nouzová asistence fungovat souběžně s evropskou službou eCall?

Ano, předpokládáme, že bude fungovat, dokud budou v provozu tísňové linky 112. Nouzová asistence se nespoléhá na specifickou technologii tísňových center a nepřestane být k dispozici ani po zavedení služby eCall. Pružnost systému SYNC® také umožní řidičům vozů Ford v budoucnu službu Nouzová asistence aktualizovat, aby plnila požadavky spojené se zaváděním služby eCall.